///Laisvė politiniams kaliniams///

Prisijunkite prie Tarptautinių Aleksandrą Kolčenko palaikančių solidarumo akcijų

Aleksandras Kolčenko yra Krymo anarchistas, socialinis aktyvistas ir antifašistas, kurį šiuo metu įkalino Rusijos valdžia. Aleksandrą kartu su kitais Krymo anarchistais pagrobė Rusijos FSB (buvę KGB) ir šiuo metu jis kalinamas Lefertovo kalėjime (Maskvoje), kaip politinis kalinys. Jis kaltinamas pagal baudžiamojo kodekso straipsnius „teroristinių aktų įvykdymas“ ir „priklausymas teroristinei bendruomenei“.

Kodėl Aleksandras Kolčenko yra kalėjime?

Aleksandrui, kuris ne vienerius metus aktyviais veiksmais įrodinėjo savo antifašistinę poziciją, metami absurdiški kaltinimai: priklausymas „Dešiniajam sektoriui“, radikaliai dešiniųjų organizacijai, kurios tikrasis vaidmuo Ukrainos įvykiuose oficialiosios Rusijos propagandos dėka yra itin perdėtas.

Šiuolaikinėje Rusijoje bet koks aktyvistas, nepriklausomai nuo politinių pažiūrų – kairiųjų, anarchistinių, liberalių – gali būti apkaltintas esant „Dešiniojo ektoriaus“ nariu ar tiesiog šalininku. Tai galima palyginti su situacija, kuomet Stalino laikais buvo medžiojami neegzistuojantys trockistai arba McCarthy laikais – komunistai. Autoritarinis nacionalistinis Putino režimas, kuris savo propagandoje išnaudoja viską, nuo religinių prietarų ir sąmosklo teorijų iki atviro rasizmo, šlykščiai išnaudoja „antifašistinę“ retoriką. Taigi „fašistais“ tampa visi neįtikę, netgi esantys aiškiai priešingoje kairėje ir antifašistinėje pusėje.

Byla prieš antifašistą Aleksandrą Kolčenko bei prieš civilį aktyvistą ir režisierių Olegą Sencovą (kuriuos tyrėjai apjungė į vieną „teroristinę“ grupuotę) yra politinė. Jos paskirtis – Krymo gyventojų bauginimas ir bet kokios opozicinės veiklos pusiasalyje prevencija. Šiuo metu aneksuotame Kryme bet kokie nepasitenkinimo proveržiai gesinami itin autoritariniais metodais. Tam, kad išgelbėtų savo gyvybę ir laisvę, Krymą buvo priversti palikti daugelis žmonių, įskaitant žmogaus teisių gynėjus, kairiuosius studentų ir profesinių sąjungų aktyvistus, anarchistus, antifašistus taip pat Krymo Totorių aktyvistus, kurie po aneksijos susidūrė su etnine diskriminacija.

Kas gresia Aleksandrui Kolčenko?

Už neįvykusį „teroro aktą“, kuriame Aleksandras Kolčenko net nedalyvavo, jam gresia pasibaisėtina 20 metų kalėjimo bausmė. Kolčenko, kartu su kitais Ukrainos politiniais kaliniais, yra kalinami tam, kad parodomųjų procesinių veiksmų pagalba būtų demoralizuota opozija. Jų laisvė yra tiesiogiai susijusi su Putino režimu: jeigu pavyktų supurtyti Putino pasitikėjimą savo nebaudžiamumu, tuomet ir įkalintieji išeitų į laisvę. Tikėtis, kad Kolčenko, Sencovas ir likusieji bus teisiami remiantis teisės aktais yra beprasmiška. Jų suėmimas buvo neteisėtas, o jiems mesti kaltinimai yra išgalvoti. Tai nėra klaida, režimas žino, ką daro.

Kaip padėti Aleksandrui Kolčenko?

Mes kreipiamės į kairiąsias ir libertarines jėgas su prašymu palaikyti Aleksandrą Kolčenko. Jūs galite organizuoti protesto ir solidarumo akcijas, rašyti Aleksandrui laiškus, aukoti pinigines lėšas jo teisinėms išlaidoms padengti, siųsti maisto siuntinius, padėti jo šeimai. Taip pat labai svarbu skleisti informaciją apie jo bylą. Svarbu atsiriboti nuo jėgų, kurios palaiko agresyvią rusiško nacionalizmo plėtrą, netgi tuomet kai jie prisidengia „kairiaja“ ir „antifašistine“ retorika. Putino režimas kuo puikiausiai apsieis be jūsų užuojautos, pasilaikykite ją geriau tiems, kurie tapo jo aukomis.

Kada pradėti?

Jūs galite pradėti tiesiog dabar, padedant platinti šį tekstą, išverčiant jį į kitas kalbas, persiunčiant jį draugams.

Taip pat mes raginame jus organizuoti Aleksandro Kolčenko ir kitų politinių kalinių palaikymo akcijas nuo š.m. balandžio 1 iki 7 dienos. Balandžio 11 ir 16 dienomis baigiasi Sencovo ir Kolčenko kardomasis kalinimas. Pirmoje balandžio pusėje Maskvos rajoninis Lefortovo teismas eilinį kartą svarstys, ar kaltinamieji turi laukti teismo posėdžio kalėjime ar gali būti paleisti su pasižadėjimu neišvykti arba namų areštu. Tiktai galingas ir masinis Putino režimo spaudimas, protestai visame pasaulyje gali duoti galimybę mūsų draugams įgyti laisvę. Mes reikalaujame nedelsiant nutraukti ikiteismines bylas, nustoti juos persekioti ir paleisti.

Interviu su Aleksandru Kolčenko (rusų kalba)

http://life.pravda.com.ua/person/2014/11/13/183786/

Represijos prieš Krymo aktyvistus: politinis kontekstas

https://avtonom.org/en/news/repressions-against-crimean-activists-political-context

Facebook grupė

https://www.facebook.com/groups/1444685555784296/

Kontaktai:

freekolchenko[at]gmail.com

0e6be3293d9359800494e4fbd8e25141_1-94022684_924933157547131_56091089609211897_n

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *